“The paintings of Charlotte Bøgh, made in oil and charcoal on paper, demonstrate her ability to capture the deeper nature of animals, without resorting to either scientific description or sentimentality”

“Malerierne, der er udført i olie og kulstift på papir, viser Charlotte Bøghs evner til at indfange dyrenes “natur” uden at forfalde til hverken naturvidenskabelig registrering eller sentimentalitet”

Rhinoceros
Birds – mixed media
Birds
Rabbit
Cow
Torso
Orang-utan
Portraits / People

“….Without being sentimental or flattering, Charlotte Bøgh shows us a different world with a personal and touching expression…”
“….Uden at være sentimental og forskønnende, viser Charlotte Bøgh os en anden verden med et personligt og rammende udtryk…”